نحوه کنترل خیال جنسی با تحصیل اخلاق جنسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 3 ، موسسه امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.72916

چکیده

خداوند متعال انسآن‌ها را با غرایز مختلف و متعدد آفریده است تا انسان مختار با کنترل، تهذیب و مهار این غرایز، نیلش برای کمال و سعادت هموار گردد که یکی از مهم‌ترین این غرایز قوه خیال میباشد که کنترل این قوه برای مهار اخلاق جنسی امری مهم و ضروری میباشد. نوشتار حاضر به هدف تبیین این موضوع و مسئله از منظر اخلاق اسلامی، به شیوه کتاب خانهای با رویکرد توصیفی- تحلیلی بنا دارد که با بیان و پرداختن راهکارها علمی و عملی نشان دهد که کنترل قوه خیال و خیالگرایی جنسی تنها راه و یا بهترین راه تحصیل اخلاق جنسی هست که با کنترل این قوه راه رسیدن به کمال اخلاقی و سعادت بسیار همراه میگردد.

کلیدواژه‌ها