نویسنده = محسن نبی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. شیوه ‏های تبلیغی وهابیت و راههای مقابله با آن

دوره 1، شماره دوم - زمستان 91، زمستان 1391، صفحه 89-110

محسن نبی نژاد


2. ابن تیمیه؛ مهم‏ترین نظریه ‏پرداز وهابیت

دوره 1، شماره اول - پاییز 91، پاییز 1391، صفحه 37-44

محسن نبی نژاد