مجموعه برخوردها و مواضع امام حسن علیه السلام در برابر معاویه بن ابی سفیان

نویسنده

دانش پژوه سطح سه تاریخ تشیع

چکیده

صلح تاریخی امام حسنعلیه السلام با معاویه، طی قرون متمادی متمسکی برای ایراد اتهامات و القای شبهات فراوان در رابطه با سیاست و موضع گیری‏های اهل بیت به ویژه حسنین از سوی غافلان و معاندان مذهب حقه‏‏ی شیعه بوده است، تا آنجا که برخی تلاش نموده‏اند از سویی این صلح را دلیل بر روحیه‏ی ضعیف و مسامحه‏جویانه‏ی امام حسنعلیه السلام و از سوی دیگر، وسیله‏ای برای انتقاد از قیام امام حسین علیه السلام و اثبات روحیه‏ی جنگ طلبانه‏ی ایشان قرار دهند و به زعم خویش این دو امام را نقطه‏ی مقابل و ضد یکدیگر نشان دهند و بدین ترتیب بر مظلومیت ایشان افزوده‏اند. این اتهام واهی، در حالی مطرح می شود که امام حسن علیه السلام، بارها و از طرق مختلف، قبل، حین و پس از خلافت در برخوردهای عمومی، خصوصی، مناظرات و مکاتبات و حتی نبرد مسلحانه به حقانیت تاریخی خود و خاندانش  تصریح کرده و سرانجام نیز در شرایطی که با تداوم اهداف شوم و جنایات معاویه از یک سو و اظهار ضعف یاران امام از سوی دیگر، با قبول صلح مشروط به اجرای سیاست مبنایی حفظ اصل اسلام پرداخته و بدین طریق، به شناخت مردم از چهره‏ی واقعی معاویه اهتمام ورزیدند.

کلیدواژه‌ها