کشاورزی در جزیرةالعرب قبل از اسلام

نویسنده

دانش ‏پژوه سطح سه رشته تاریخ تشیّع مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

چکیده

شبه جزیره عربستان خاستگاه اسلام، و محیطی است که در نظر ابتدایی، بیابانی خالی از گیاه و حیات تصور می‏شود، اما با تأمل و بررسی معلوم می‏شود که متناسب با اقلیم خود و جغرافیای حاکم بر مناطق گوناگون آن، از تنوع گیاهی و جانوری خاصی برخوردار است و محصولات مختلفی در مناطق مختلف آن کشت و زرع می‏شده است. این شناخت باعث می‏شود نوع نگرش ما به این منطقه تغییر نماید.در این تحقیق به انواع روشها و نیز محصولات کشاورزی که در مناطق مختلف شبه جزیره رایج بود، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها