نگاهی تحقیقی به مؤلف و کتاب «فضائل الفاطمۀ الزهرا علیها السلام»

نویسنده

دانش پژوه سطح سه تاریخ اهل بیت ، مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع)

چکیده

درمورد شخصیت حضرت زهرا علیها السلام کتب بسیاری به رشته تحریر در آمده که هر کدام سعی کرده‏اند به بهترین شکل به ترسیم ابعاد شخصیتی این خانم بزرگوار بپردازند انچه کتاب فضائل فاطمه الزهرا از حاکم نیشابوری را متفاوت از دیگران کرده بیش‏تر شخصیت نویسنده کتاب است. ایشان در عین اینکه از علمای اهل سنت می‏باشد برخلاف روال جاری در میان اهل سنت در کتابش به دفاع از شخصیت حضرت زهرا علیها السلام می‏پردازد.ایشان در مقدمه کتابش حدیثی می‏آورند از رسول اکرم (ص) مبنی بر افضلیت حضرت زهرا از زنان این امت که از این خبر با عنوان صحیحه یاد می‏کند.همچنین احادیث بسیاری از طرق اهل سنت در مورد فضائل حضرت زهرا می‏آورند که از جمله این روایات می‏توان به جریان اعطاء فدک به حضرت زهرا توسط پیامبر (ص) و جریان حدیث کساء اشاره کرد.در این مقاله سعی شده احادیث وارد شده در کتاب به صورت کلی بررسی شود همچنین مروری می‏شود بر سیر زندگی حاکم نیشابوری که در نهایت، سخن با اتمام مذهب حاکم نیشابوری پایان می‏پذیرد.

کلیدواژه‌ها