معرفی فرقه کیسانیه و بررسی وضعیت شیعیان در دوره امامت امام سجاد (ع) در زمان پیدایش این فرقه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح دو گرایش تاریخ اسلام ، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2016.66091

چکیده

دوره امامت امام سجاد (ع)و به خصوص آغاز آن از شرایط خاصی برخوردار بود. در این زمان بیشتر پیروان خاص اهل‏بیت(ع) در کربلا به شهادت رسیده بودند و هم اینان بودند که هسته اصلی جامعه شیعه اعتقادی و اصیل شیعه را شکل داده بودند. سایر شیعیان و محبین اهل‏بیت(ع)نیز پس از واقعه کربلا در بدترین شرایط کمی و کیفی قرارگرفته بودند و از طرف دیگر فشار و اختناقی که بر باقی‏مانده اهل‏بیت( و سایر علویان و محبین از طرف بنی‏امیه حاکم بود، راه ارتباطی را میان امام سجاد (ع) و پیروان اهل‏بیت (ع) به حداقل رسانده بود. در همین زمان عده‏ای از علویان و محبین، معتقد به امامت محمد بن حنفیه، فرزند امام علی (ع) شده و به کیسانیه معروف شدند. ظرف زمانی شکل‏گیری این فرقه، زمان پس از شهادت امام حسین (ع) است اما در اینکه به طور دقیق چه چیزی سبب اولیه تولد این فرقه گردید، منابع از گویایی و روشنی برخوردار نیستند. عمر این فرقه شیعی زیاد به طول نینجامید و در فرقه‏ها و گروه‏های دیگر به‏مرور هضم و به تدریج حذف شد، اما تأثیرات مهمی را در شیعه، دیگر فرق و ساختار حکومت بجای گذاشت.