سبک زندگی فردی ، عبادی و اجتماعی امام کاظم (ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح سه گرایش تاریخ اهل بیت (ع) - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2017.66097

چکیده

در بین موجودات زنده، بشر تنها موجودی است که از بدو ولادت از خوردن و راه رفتن تا ارتباط با خویشان و اطرافیان و نیز نحوه تعامل با خالق و جهان اطراف خود نیازمند الگو و رهنما است. بشر امروز بیش از هر دوره‌ای به این الگو و راهنما محتاج تر می‌نمایاند. اگر با نگاهی بی‌طرفانه برای دستیابی به سیره و سبک زندگی متعالی و بی نقص در جستجوی افراد مؤثر و حتی اساطیر باشیم به اعتراف دوست و دشمن این اسوه گیری را در اهل بیت می‌توان یافت.
معرفی سیره و سبک زندگی فردی عبادی و اجتماعی امام کاظم ع بهترین راهنما و مطمئن‌ترین مسیر برای تعالی زندگی مادی و معنوی امروز و حائز اهمیت ویژه‌ای است.
در این نوشتار تلاش شده‌است گوشه‌ای از این سبک و سیره از متون تاریخی و روایی استخراج شده و به عنوان نمونه معرفی گردد. بیشترین ارجاعات انجام گرفته در تحقیق مربوط است به کتب ارزشمند الکافی کلینی، کشف الغمه اربلی، ارشاد مفید، مکارم الاخلاق طبرسی و مجموعه مقالات سیره و زمانه امام کاظم ع

کلیدواژه‌ها