ارزیابی نقاط مثبت در آراء و عملکرد عارف و صوفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح سه شیعه شناسی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66646

چکیده

هر مسلک و آیینی ممکن است دارای نقاط مثبت و یا منفی باشد، عرفان و تصوف نیز از این قاعده مستثنا نیست. بررسی شاخص‌های عرفان و تصوف مثبت، از نگاه دین اسلام و تعالیم اسلامی هدف این مقاله است. در این اثر، نویسنده، مهم‌ترین شاخصه‌های عرفان حقیقی - التزام به آداب طریقت، زهد، خرقه‌پوشی، تزکیه نفس، دوری از ریا و خودنمایی، گسترش هنر و ادبیات، عشق و محبت، احسان و مددکاری اجتماعی، تعلیم و تربیت دینی، صلح و رواداری مذهبی، ولایت‌پذیری، شریعت محوری، اعتدال و میانه‌روی، عقلانیت و خردورزی، ریاضت معقول و مشروع - را همراه با بررسی و نقد اجمالی، بیان کرده است. نویسنده تأکید دارد که مروجان دین اسلام نباید به جهت وجود برخی از آفات و آسیب‌های موجود در عرفان و تصوف، به‌کلی عرفان و تصوف را امری نامطلوب جلوه داده و از انتشار نقاط مثبت و مقبول آن، جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها