بررسی اوضاع سیاسی، فرهنگی و مذهبی در عهد آل‌بویه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

محقق، پژوهشگر و دانش آموخته سطح سه رشته شیعه شناسی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66654

چکیده

یکی از حکومت‌هایی که در تاریخ شیعیان، اهمیت به‌خصوصی دارد، حکومت آل‌بویه است که توسط سه برادر پایه‌گذاری شد و حکومت آنان فصل جدیدی را در مذهب تشیع ایجاد کرد. ازاین‌رو، صرف‌نظر از اینکه آنان پیرو کدام فرقه بودند، این نوشته به چگونگی روی کار آمدن آل‌بویه و حکمرانی آنان در بغداد و برخوردهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی آنان، پرداخته است.
هدف از نگارش این نوشتار، گذری به چگونگی شکل‌گیری این دولت و آشنایی با خدمات آن برای جامعه شیعی آن عصر است. بر اساس این تحقیق، سه برادر بویهی با ابراز لیاقت‌های فراوان، توانستند ابتدا به‌عنوان فرماندهان سرزمین دیلم و آنگاه به‌عنوان مؤسس دولت مستقل بویهی در بغداد ابراز وجود کنند. آل‌بویه در زنده کردن شعائر شیعی نقشی به سزا داشتند. باوجود اقتدار حکمرانان نخستین دولت آل‌بویه و ارائه خدمات متعدد رفاهی و مذهبی براثر بروز برخی عوامل، این دولت نتوانست عمری دراز داشته باشد.

کلیدواژه‌ها