علل پیدایش نخستین فرقه‌های تشیع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه رشته شیعه شناسی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66772

چکیده

مذهب حقه تشیع در طول تاریخ انشعابات فراوانی به خود دیده است. این انشعابات هر کدام به دلیلی خاص بوده است. آنچه که در این نوشتار می‌آید گذری بر برخی عوامل مهم پیدایش نخستین فرقه‌های شیعی بوده است. پدید آمدن فرقه‌هاى گوناگون در شیعه، بخاطر درک ناصحیح مفاهیم دینى و منافع و اغراض شخصى و اختلاف بر سر شمار امامان و چگونگى تعیین امام بود که این اختلاف به تدریج در امامت و جانشینى رسول خدا(ص) و چگونگى تعیین، نصب و ویژگى‌هاى شخصى امام و مسائل فکرى و اصول عقیدتى و مسائل فرعى فقهى، توسعه پیدا کرد. بر این اساس؛ عوامل متعددی را می‌‌توان به عنوان علل پیدایش نخستین فرقه‌های شیعی به شمار آورد که برخی از مهم‌ترین آنها وجود اختناق فراوان در عصر برخی ائمه علیهم السلام، جهالت و نادانی مردم، حب مال و جاه و ... بوده است.

کلیدواژه‌ها