گونه‌شناسی سیره امیرمؤمنان در مواجهه با خطای کارگزاران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح ۳ رشته تاریخ اهل بیت علیهم السلام، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام (ع)

10.22081/iqiri.2019.67218

چکیده

تلاش این پژوهش بر آن است که روش امیرمؤمنان(ع)را در مقابل اشتباهات کارگزارانش روشن کند. در این راستا به بررسی و دقت در چند نوع خطا از طرف کارگزاران امام و واکنش امیرمؤمنان(ع) در مقابل آنها پرداخته شده‌است و نتیجه گرفته‌ایم که در مقابل خطای‌
مالی، روش امام قاطعیت و برخورد سخت بوده‌است. در مقابل خطای سیاسی کارگزاران، اگر فرد خاطی به خاطر اشتباه در تشخیص خطا کرده‌بود، روش امام مدارا و تلاش برای بالا بردن درک کارگزار از سیاست اسلامی بود. اما اگر اشتباه به خاطر سوءنیت و عدم صلاحیت فرد بود، روش امام توبیخ و عزل کارگزار بود. در عین حال از نظر امام حفظ مصالح حکومت اسلامی و اصول حکمرانی دینی بر همه چیز مقدم بوده‌است. در خطاهای فرهنگی به معنی دوری از ساده‌زیستی نیز سیره امام صِرف توبیخ و توصیه به زهد بوده‌است. در مورد خطای نظامی کارگزاران سیره حضرت توبیخ و تذکر به فرد خاطی و حتی عزل موقت او جهت رسیدن به پیروزی در جنگ بوده‌است.

کلیدواژه‌ها