باز‌نوشتی از فرقه اسماعیلیه و فطحیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه، رشته تاریخ اهل بیت، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2019.67586

چکیده

در اواخر عصر امام صادق 7 و اوائل امامت امام کاظم 7، شیعیان دچار چالشی در خصوص تشخیص امام شدند؛ تعامل برخی شیعیان در برابر این چالش، ‌منجر به شکل‌گیری فرقه اسماعیلیه و فرقه فطحیه شد. اسماعیلیه در اثر درگذشت اسماعیل فرزند بزرگ امام صادق 7 و فطحیه به دنبال ادّعای امامتِ عبدالله افطح، فرزند دیگر آن حضرت، به وجود آمد. در این مقاله روند شکل‌گیری این دو فرقه و بحران رهبری در جامعه شیعه امامیه در زمان امام صادق 7 و تعامل شیعیان در این باره، قلمی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها