بررسی سبک زندگی شیعیان سرزمین شام قرن چهارم تا هفتم با تأکید بر آداب و رسوم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه رشته تاریخ تشیع، موسسه امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2019.69247

چکیده

پس از چند سده پیشرفت تمدنی در جوامع اسلامی، هجوم دشمنان صلیبی و غیر صلیبی، جنگ‌های پیاپی و درگیری‌های داخلی و نیز تکفیر مسلمانان از سوی برخی از مذاهب اسلامی، جامعه اسلامی عقب­گردی به سمت و سوی جاهلیت داشت. به طوری که جوامع اسلامی، دچار دگرگونی فکری و رفتاری شدند و شیوه­های نوین زندگی افراد در جامعه اسلامی، که دارای ارزش­های مذهبی و سنتی بود، از جامعه شیعی فاصله گرفت و این عقب­گرد با پذیرش سایر فرهنگ‌های بلاد غیر اسلامی همراه شد. این­گونه سبک زندگی در افکار و رفتار، نه تنها عامل پیشرفت نشد، بلکه موجبات افزایش عقب افتادگی جوامع اسلامی و تسلط دشمنان دین و ملت شد. این دگرگونی در سبک زندگی شیعیان سبب تحلیل وضعیت و شناخت علل و عوامل توسط اندیشمندان و پژوهشگران علوم انسانی شد. در این مقاله سعی شده به بررسی سبک زندگی شیعیان در شامات از قرن چهارم تا هفتم پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها