ولایت تکوینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری تاریخ تمدن اسلامی

10.22081/iqiri.2021.69614

چکیده

 این اصل که افرادی از انسان‏ها هستندکه با پرورش وتربیت نمودن روح خویش به یک سری  توانایی‏هایی دست مییابند وبه سبب آن میتوانند به اعمال خارق­العاده­ای دست بزند که به هیچ­وجه نمی­توان آنها را با علوم تجربی متداول توجیه و تفسیر نمود. به چنین توانایی، ولایت تکوینی گویند که دیگرانسانها ازانجام دادن آن عاجزند. ورمزرسیدن به این توانایی‏ها انجام دادن یک سلسله ریاضت­هااست. این گونه ریاضت­ها از دیدگاه اسلام به دو دسته قابل تقسیم­اند: ریاضت­های غیرمشروع که غالبا مرتاضان و دراویش پرچم داران اینگونه ریاضت‏هاهستند و ریاضت­های مشروع اولیاءالله؛ اولیاء الهی از طریق عبودیت و بندگی خدا به تکامل روحی و معنوی نایل می­شوند که نتیجه آن تسلط بر جهان طبیعت است. چنین ولایتی ولایت تکوینی است که راه کسب آن بر روی همگان باز است. عبودیت خالصانه موجب مهار نفس و کسب بینش ومعرفت خاص و نیز سیطره بر جهان طبیعت می­گردد. قرآن نمونه­هایی از ولایت تکوینی انبیاء و اولیای الهی را گزارش می­کند که بر اثر عبادت باخلوص نیت برای آنان حاصل شده است. البته بایدمتذکرشویم که ولایت تکوینی، منافاتی با توحید افعالی ندارد زیرا چنین امری ازدیدگاه مکتب تشیع شأنی از شؤون اهل بیت: است وتصرف درائمه : در جهان هستی به اذن خداوند متعال و در طول اراده او می‌باشد. حال باتوجه به اهمیت موضوع سعی شده در این نوشتار با آشنایی هرچه بیشتروبهتربا ولایت تکوینی واقوال ونظریات مختلف پیرامون آن ،هرچه بیشتربه تبیین این مسئله به عنوان یکی ازکلیدی ترین مسائل اعتقادی مکتب تشیع بپردازیم.

کلیدواژه‌ها