حقوق طبیعت و حیوانات از منظر قرآن‌کریم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 تاریخ اهلبیت(ع).

10.22081/iqiri.2020.71534

چکیده

با نگاهی به آیات، روشن می‎گردد که هیچ مکتبی مانند اسلام به محیط زیست و حراست از آن اهمیت نداده است. قرآن کریم در بسیاری از آیات، انسان‎ها را به مطالعه طبیعت و عناصر آن فراخوانده است؛ زیرا توجه انسان به طبیعت در حقیقت نگرش به جهان هستی است که باعث تفکر و اندیشیدن انسان می‎شود.
نابسامانی‎های موجود امروز در طبیعت و آلودگی‎های زیست‎محیطی، ناشی از بهره‎وری نادرست از طبیعت و منابع آن است. دین مبین اسلام، همان‎گونه که ارتباط انسان با خداوند و جامعه انسانی را بیان کرده است، چگونگی ارتباط و نحوه رفتار انسان با طبیعت و حیوانات را نیز بیان نموده است.
این مقاله حقوق محیط‌زیست و حیوانات از منظر قرآن را مورد بررسی قرار داده است؛ مسأله‎ای که در عصر حاضر با توجه به هجمه‌ی مدرنیته به منابع حیاتی بشر از جمله آب و هوا، مورد توجه همه‌ی اندیشمندان و دوستداران محیط سالم برای زندگی آدمیان قرار گرفته است؛ چنان‎که سلامت محیط زیست در تعالیم اسلام نیز جایگاه خاصی دارد. در این تحقیق روشن شده است که قرآن، حفاظت از محیط‌زیست عبادت می‎داند و انسان‌ها همواره باید در حفظ حریم طبیعت و حیوانات بکوشند.
بنابراین اکنون وظیفه ماست که این حقوق، روش‎ها و شیوه‎ها را آموخته و در حفظ و حراست از محیط‌زیست پیرامون خویش بکوشیم و آن را برای نسل‎های آینده حفظ نماییم.

کلیدواژه‌ها