زمینه‌های مذاکره با دشمنان در سنّت و سیره معصومان (علیهم‌السلام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته حوزه سطح 4 و دکتری فقه و اصول

2 دانش آموخته سطح 3 تاریخ اهل بیت (,ع)

10.22081/iqiri.2020.71554

چکیده

از منظراسلام مسئله مذاکره با دشمنان، امری مشروع و ابزاری مفید و سودمند است و به هنگام ضرورت می‎توان از آن استفاده و بهره برداری نمود. اما آنچه در این جا حائز اهمیت است، شناختِ زمینه‎های مذاکره با دشمنان در سنّت و سیره معصومان: است که لازمه تحلیل درست از موضع‎گیری‎های متفاوت ائمه: نیز، علم و آگاهی از شرایطِ زمانی و مکانِ زیست آن بزرگواران و بررسی زمینه‎ها، تحولات سیاسی و شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر آنان می‎باشد. این نوشتار به ذکر زمینه‎های مذاکره با دشمنان در سنت و سیره معصومان: پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی آنها را تبیین نموده است که برخی از یافته‎ها عبارتند از: حفظ اسلام و تشیّع، تبلیغ و گسترش اسلام، خیانت نیروهای خودی.

کلیدواژه‌ها