کفویت زوجین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته مشاوره اسلامی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2021.72865

چکیده

ازدواج یکی مهمترین مراحل زندگی است، که اسلام اهمیتی ویژه‎ای، بر آن قائل است. قرآن علاوه بر اینکه بر ازدواج اهتمام می‌ورزد؛ ازدواج را عامل آرامش، مودت و رحمت می‌داند و در راستای رسیدن به این آرامش، ملاک‌های را برای انتخاب همسر بیان می‌کند. مهمترین شاخصه‎ای که بر دیگر شاخصه‌‌ها ارجحیت دارد؛ هم کفو بودن زوجین است؛ که در روانشناسی و جامعه شناسی خانواده از آن با عنوان همسانی همسری یاد می‌کنند. اسلام بر کفویت در بعد ایمان و اخلاق و درجات آن تاکید می‌کند. اما بنظر، چون اصل در ازدواج آرامش، مودت و رحمت است، ملاک‌های انتخاب همسر نیز در این مسیر تعرف می‌شود، لذا کفویت نیز برای ارتقاء آرامش، رحمت و مودت بیشتر است. پس کفویت علاوه بر اینکه در بعد دینی، ایمانی و اخلاقی مورد تاکید است در دیگر شؤون نیز جاری و ساری است. هر چند بعد دینی و ایمانی و اخلاقی از اهمیتی ویژه برخورد دار است اما کفویت در ابعاد جسمی، اجتماعی، اقتصادی و قومیتی نیز اگر به آرامش، مودت و رحمت در بین زوجین بینجامد، مورد اهتمام دین است. کما اینکه این اصل در روان‌شناسی و جامعه شناسی مورد تاکید است. پس کفویت و همسانی در اولویت‌های زوجین مفهوم پیدا می‌کند و دین اسلام این اولویت را در ایمان و مراتب آن می‌داند. و بعد از تشابه در اولویت‌های زوجین اصل مکمل خود نمایی می‌کند که باعث کمال طرفین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها