بررسی دیدگاه‌‌های موجود دربارة میراث مکتوب علمی امام علی(ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 2 تاریخ اسلام ، موسسه امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.72914

چکیده

اهل بیت عصمت و طهارت: که مدعیان راستین ولایت و امامت هستند و خود را رهبر و زعیم امت بعد از پیامبر می‌دانند، دارای جایگاه علمی و نفوذ کلامی حتی نزد دشمنان خود بودند.این رهبران و راهبران عالی قدر مکلف به هدایت عباد و رساندن معارف ژرف و عمیق اسلامی به آنان بود.سخنان و علوم رسیده از آنان چنان متقن و مستحکم است که مطابق با فطرت سلیم انسانی است. بر همین اساس است حضرت امام رضا7 فرمودند: «فإنّ الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتّبعون»[1] تاثیر گذاری امامان شیعه در رشد و بالندگی معارف دینی و حیات فرهنگی و اجتماعی و توسعه تمدن اسلامی بر کسی پوشیده نیست. سخنان نغز و حکیمانه، سیره عملی، پروراندن فرهنگ و تربیت شاگردان دانشور و گسترش علم و سیره عملی آنها،از نمونه‌‌ها و مصداقهای بارز آن است. بی شک میزان شخصیت علمی و میراث مکتوب و علمی امام علی‌7 بعنوان امام اول و پدر امامان شیعه و کسی که علوم و دانش پیامبر از طریق ایشان به دیگر امامان رسیده، بر شیعیان پوشیده نیست. اما برای بررسی اقوال و بیان‌‌های پیرامون آن از دو فرقه اسلامی لازم است سنجیده  شود تا پی به خرانه علمی خداوند که در نزد ایشان است ببریم.

کلیدواژه‌ها