اسوه‌ پذیرى از سیره فاطمى

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

. فارغ التحصیل سطح چهار فقه و اصول و دانش پژوه سطح چهار موسسه حوزوی امام رضا(ع)

چکیده

مکاتب گوناگون دنیای مدرنیته و پست مدرن در پی انسان محوری به این معنا که هر انسانی بایستی به تمایلات نفسانی خود نیل پیدا کند و به نوعی انسان محوری به جای خدا محوری قلمداد می‎شود، اما اسلام ناب با منابع معرفتی که در اختیار دارد در صدد است تا انسان‎ها را به سوی کمال مطلق و نور مطلق هدایت کند و در این مسیر از اصل اسوه پذیری و الگو پذیری غافل نبوده است. در قرآن انسان‎هایی به عنوان اسوه و الگو معرفی شده اند. اما آنچه به عنوان هدف مشخص در این نوشته دنبال می‎شود الگو بودن حضرت فاطمه زهرا3 به عنوان یک انسان معصوم و مورد انتخاب از طرف خداوند متعال است که شرایط و موانع آن در بوته بررسی و نقد قرار می‎گیرد. پژوهش حاضر از نوع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است. با عنایت به دنیای امروز و اینکه دنیای پست مدرن به دنبال رهایی از هر فضیلت و اخلاق وحیانی است، دنیای اسلام با عقلانیت و استدلال‎های مبتنی بر واقع در راستای نفی تفکرات غربی با استحکام و پرقدرت رو به جلو در حرکت است. اهمیت اسوه‌پذیرى اولین دستاور این پژوهش است که جهت گیری بحث را با دنیای مدرنیته مشخص می‎کند.