پله،پله قیام حسینی در راستای آیات وحی ربوبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2021.74208

چکیده

قرآن کریم و اهل بیت پیامبر اکرم9 دو جلوه از یک حقیقت هستند که هر یک، تبلور رحمت، محبت و هدایت خداوندگار عالمند. ادیان الهی و در صدر آنان اسلام، که آئینی جهانی و مکتبی زنده و پویاست همواره اصلاح نظامهای اجتماعی و اقتصادی را به شیوه‎ای خاص مد نظر داشته است. پیامبر اکرم9 و ائمه: قرآن کریم را در این راه معیار و اساس کار خود قرار می‎دهند؛ آنان همواره برای تایید سخنان و بیان معارف خویش به آیات الهی تمسک جسته اند. در این پژوهش ما با روش توصیفی و تحلیلی مجموعه‎ای از استشهادات قرآنی که در بیان بی بدیل و ارزشمند امام حسین7 آمده است را بررسی و تحلیل می‎کنیم. امام7 با بیان این آیات از قرآن کریم موقعیت و جایگاه خود را در برابر بنی امیه به تصویر می‎کشد که در حقیقت امام7 به بیان جایگاه حق و باطل می‎پردازد و یکی از اهداف اصلی قیام خود را دعوت به قرآن و سنت پیامبر اکرم9 قلمداد می‎کند و در این راستا نقش بی نظیر و مهم امامت و رهبری را روشن ساخته است.

کلیدواژه‌ها