عوامل موثر بر رشد عاطفی از تولد تا پایان کودکی اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2022.74215

چکیده

دراین مقاله ابتدا نظریات مهم روان شناسی درباره رشد عاطفی کودک را بیان نموده، به ارتباط آنها با همدیگر اشاره کردم سپس به بیان عوامل موثر بر رشد عاطفی کودک پرداخته ام. با توجه به اینکه رشد عاطف کودک نقش مهمی در شکل گیری شخصیت او در مراحل بعدی زندگی دارد می‎تواند کمک بزرگی در اجتماعی شدن کودک بنماید لذا لازم است دراین باره کاوش‎های فراوانی درباره رشد عاطفی وعوامل موثر برآن صورت بگیرد، تحقیق حاضر تلاش کوچکی دراین زمینه می‎باشد. کتاب‎ها و مقالات متعددی درباره رشد عاطفی نوشته شده و نظریات مختلفی در این باره از متخصصان و پژوهشگران عرصه رشد کودک مطرح شده است. بیشتر کتاب‎هایی که در این موضوع به نگارش درآمده کتاب‎های باموضوع رشد می‎باشد. و از جمله کسانی که نظریات آنها شهرت دارد افرادی مانند: بولبی با نظریه دلبستگی، روانکاوی فروید، یادگیری رفتارگرایان و...می توان اشاره کرد. یکی از اهداف این تحقیق این است که علاوه بر بیان نظریات مختلف روان شناسان و متخصصان این رشته وتاثیرات رشد عاطفی وعوامل موثر بر رشد عاطفی به بیان گزاره‎هایی از دین هم اشاره شود. با توجه به مطالب مطرح شده در این تحقیق تمام منابع آن کتاب و روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‎ای می‎باشد.

کلیدواژه‌ها