بررسی اعجاز شق القمر از منظر منکران و معتقدان به آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2022.74224

چکیده

معجزه شق القمر که به درخواست مشرکان صورت گرفته است به عنوان یکی از معجزات پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) معرفی گردیده است؛ که برخی از مفسران اسلامی طبق برخی از روایاتی که در شان نزول آیات سوره مبارکه قمر وارد گردیده است؛ وجود چنین رویدادی را حتمی می‎دانند که قرآن کریم هم بر آن صحه گذاشته است و همین رویداد را به عنوان یکی از معجزات پیامبر(صل الله علیه و آله) معرفی نموده‌اند.
در مقابل عده ای دیگر با زیر سوال بردن این واقعه و ذکر شبهاتی پیرامون این مساله، اساسا مورد تحقق این آیه را در زمان آینده می‎دانند و معتقدند که در این آیه به حوادث آینده و حوادثی که در آستانه قیامت روی خواهد داد، اشاره شده است و دلالت آیه بر مساله شق القمر را انکار نموده اند و بر اساس شبهاتی که پیرامون این قضیه می‎باشد اساسا  قائل به معجزه شق القمر نمی باشند و آن را از اساس مردود می‎دانند.
پژوهش پیش رو، سعی دارد تا با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به پاره ای از مستندات هر دو گروه پرداخته و ضمن بررسی هر دو نظریه، با تبیین و پذیرش اعجاز شق القمر، شبهات منکران آن را دفع نموده و رویداد شق القمر را به عنوان یکی از معجزات مهم رسول خاتم(صلی الله علیه و آله) اثبات نماید.

کلیدواژه‌ها