رضایت‌مندی از زندگی بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته مشاوره اسلامی حوزه علمیه قم.

10.22081/iqiri.2023.74632

چکیده

رضایت‌مندی از زندگی نشان‌گر آن است که پاسخ‌دهنده چگونه زندگی‌اش را در کل ارزیابی و برآورد می‌کند و بر ارزیابی دامنه‌داری که فرد از زندگی‌اش به عمل می‌آورد، متمرکز است. اصطلاح رضایت‌مندی از زندگی می‌تواند برای همه حیطه‌های زندگی فرد در یک مقطع خاصی از زمان یا به‌عنوان یک قضاوت یکپارچه در مورد زندگی شخص از بدو تولد تعریف شود. مفهوم رضایت‌مندی از زندگی، هر چند که با مفاهیم دیگری مانند خوش‌‌بینی و شادکامی نزدیک است، اما تعریف خاص خود را دارد. رضایت‌مندی از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌‌اش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و به‌زیستی‌‌اش است.
تفاوت معنادار زندگی با رویکرد اسلامی با نگاه غربی چیست؟ آنچه در زندگی انسان نجات‌بخش است، معنای اصیل و واقعی حقیقت آفرینش است که از قرآن و حدیث به دست می‌آید. خداوند برای انسان سیستم روانی و برنامه و نظم مشخصی در نظر گرفته و روح و روان او را بر اساس مدلی خاص تنظیم کرده است. تنها خالق انسان است که از این برنامه خبر دارد و معصومان(ع) نیز به واسطه خداوند از بافت روانی انسان خبر دارند. به همین جهت متناسب با این موضوع، روان‌شناسی صحیح باید از آیات و روایات استخراج شود

کلیدواژه‌ها