مصداق‌سازی حسن التبعّل در روابط زوجین بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح مشاوره اسلامی

10.22081/iqiri.2023.74635

چکیده

اهمیت شناخت مصداق‎های رفتاری تعامل همسران با یکدیگر، موجب استحکام و بالندگی مهم‎ترین نهاد جامعه، یعنی خانواده می‎شود. لذا محقق در این تحقیق به این نتیجه رسید که برای اینکه یک زن بتواند خوب شوهر داری کند، لازم است که در پنج مولفه: آراستگی(آرایش کردن، استفاده از عطر، استفاده از زینت)، توجه (در همه امور زندگی از امور جنسی گرفته تا بقیه امور)، خدمت کردن به شوهر در منزل(آشپزی، نان پختن)، حفظ اقتدار و سازگاری با شوهر، مسلط به مصداق‎های رفتاری برآمده از روایات اهل‌بیت(ع) شود. در خصوص این تحقیق، از منابع اسلامی _ روایی به شیوۀ کتابخانه‎ای بهره برده شده و از روش توصیفی، در ارائۀ مطالب کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها