راستی آزمایی التزام وظایف همسران پیامبر اکرم(ص) از منظر قرآن و تاریخ

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/iqiri.2023.75059

چکیده

شأن پیامبر اکرم(ص) باعث گردیده منتسبان ایشان نیز طبق آیات قرآن دارای جایگاه ویژه‌ای باشند. از این رو خداوند برای همسران پیامبر اکرم(ص)  احکام خاصی وضع نموده است. در واقع این افراد داراى دو بعد میباشند، بعدى تعلق به خودشان دارد و بعدى تعلق به جامعه. رفتار و برنامه زندگى همسران پیامبر اکرم(ص) مى‌تواند جمعى را هدایت یا عده‌اى را گمراه کند. خداوند در سوره احزاب وظایفی را برای زنان پیامبر اکرم‌(ص)  بیان می‌دارد. در راستی آزمایی تاریخی مواردی چون؛ گفتار نیک و شایسته، عدم تبرّج و اطاعت از خدا و رسول خدا(ص)  توسط برخی از همسران پیامبر اکرم‌(ص)  رعایت نشده و حتی مخالفت صریح نیز با حضرت گردیده است. روش مقاله توصیفی و تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها