راههای رسیدن به آرامش ازدیدگاه روایات معصومین(علیهم السلام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه موسسه امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2021.54785.1066

چکیده

در این مقاله، به راه های رسیدن به آرامش روانی از دیدگاه روایات اسلامی پرداخته شده و عوامل ایجادکننده سکون و آرامش قلبی و روحی بیان گردیده.در ایجاد آرامش و سکون و طمأنینه، عوامل بسیاری دخالت دارند که به موارد عمده آن دراین مقاله اشاره می شود.من جمله:
1.صبر2.توبه3.دعا4.صله رحم5.نماز6.اعتقادبه قضاوقدر7.گفتن ذکرهای مخصوص8.استغفارزیاد9.ترک حسادت10.زندگی پاکیزه ناشی ازعمل صالح و11.هم نشینی بامومن
بنابراین کلیدواژه های مقاله عبارتنداز:
آرامش
روان
دعا
صله رحم
ایجاد آرامش روان در زندگی
خدا
آرامش روان
روایت
نماز
عمده نتیجه ای که ازاین مقاله گرفته می شوداین است که:اهل بیت عصمت وطهارت به مقوله آرامش تاکیدزیادی دارند وهیچ چیزی مهمترازیادخدابه انسان آرامش نمی دهد.
بنابراین درهرکجا که هستیم نبایدذکر ویادخداراازخودمان دورکنیم.

کلیدواژه‌ها