نویسنده = یعقوب ایتوندی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اوضاع سیاسی، فرهنگی و مذهبی در عهد آل‌بویه

دوره 5، شماره هفتم - تابستان 97، تابستان 1397، صفحه 53-66

یعقوب ایتوندی


2. راهکارهای مقابله با مدعیان دروغین

دوره 5، شماره ششم - بهار 97، بهار 1397، صفحه 99-118

یعقوب ایتوندی