راهنمای نویسندگان

شیوه نامه‏ تنظیم مقاله

الف) شرایط عمومی

1. مقالات ارسالی باید برخوردار از محتوای علمی و مستند و مستدل بوده و با قلمی روان نوشته شده باشند.

2. مقالات تایپ شده باشند.

3. حجم مقالات حداکثر در 12 صفحه‏ مجله تنظیم شود.

4. مشخصات کامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، تحصیلات، نشانی صندوق الکترونیکی و شماره تلفن تماس؛ همراه مقاله ارسال شود.

5. مقالات ارسالی نباید قبلا چاپ شده باشند.

ب) شیوه‏ تنظیم مقاله

مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه‏های کلیدی‏ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‏گیری باشند.

1. چکیده: چکیده‏ی مقاله حداکثر در 150 کلمه تنظیم گردد که شامل: بیان مسأله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‏های مهم پژوهش باشد. در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آنها، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

2. واژه‏ های کلیدی‏: شامل حداکثر 6 واژه‏ کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کننده نقش نمایه‏ موضوعی مقاله باشد.

3. مقدمه: در مقدمه مقاله، بیان مسأله، تعریف، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.

 

4. متن اصلی: در سامان‏دهی بدنه‏ی اصلی مقاله، یکی از شرایط زیر لازم است:

            ـ ارائه کننده‏ی نظریه و یافته‏ی جدید علمی؛

            ـ ارائه کننده‏ی تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛   ـ ارائه کننده‏ی استدلال جدید برای یک نظریه؛

            ـ ارائه‏ نقد جامع علمی یک نظریه.

5. نتیجه گیری: نتیجه بیانگر یافته‏های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‏های خبری موجز بیان می‏گردد.

6. پی‏ نوشت‏ها: اطلاعات کتابشناختی کامل منابع و مأخذ تحقیق در پی‏نوشت‏ها بر اساس شیوه‏ زیر آورده می‏شود:

برای کتب: نام و نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، (ترجمه یا تحقیق)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر.

برای مقالات: نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، ماه و سال نشر، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

تذکر

1. حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.

2. مجله حداکثر پس از دو ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد.

3. حق چاپ پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امکان نقل مطالب در جای دیگر با ذکر نشانی نشریه بلا مانع است.

4. مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان بوده و مسؤولیت آن نیز بر عهده‏ آنهاست.

5. در صورت نیاز به اصلاح مقاله، نویسنده باید تا حداکثر ده روز پس از دریافت موارد اصلاحی اقدام به اصلاح آن نماید.

6. مقالات دریافتی، نرم افزارها و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‏شود.