نویسنده = روح الله سالک بغدادی
بررسی روان‌شناختی تربیت وتعالی جوان به سوی نماز ازمنظر اسلام

دوره 10، شماره بیست و هفتم - پاییز 1402، آذر 1402، صفحه 117-142

محسن کاشانی؛ روح الله سالک بغدادی؛ زهرا دستجردی