کلیدواژه‌ها = مدیریت فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مدیریت فرهنگی در سیره نبوی (ص)؛ مطالعه موردی: تحقق شاخص برادری

دوره 5، شماره نهم - زمستان 97، زمستان 1397، صفحه 36-56

سید محمد طباطبایی