کلیدواژه‌ها = تقریب مذاهب؛ وحدت؛ اتحاد اسلامی
تقریب و وحدت در نظرگاه امامان شیعه‌‌

دوره 8، شماره هجدهم - تابستان 1400، شهریور 1400، صفحه 98-73

علی دادرو