رسالت پژوهشگران در بازتولید معارف دینی

نویسنده

معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا در سال 91-92

چکیده

حوزه علمیه، قلب معرفت دینی جهان اسلام است و باید نقش مدیریت معرفتی و معنوی خود را به خوبی ایفا نماید. امروز حوزه‏های علمیه باید خود را با تحولات نوین هماهنگ کند، چرا که در حال حاضر معرفت دینی در ناحیه‏ی تلقی و ادراک، تعلیم و تعلم، پژوهش و تتبع، کاربست و اجرا و رفتار و سلوک دستخوش تغییرات اساسی شده است.

در گذشته، باور داشت و سطح سواد مردم، سبب می‏شد تا مروجین دینی در حد بیان احکام و ارایه‏ی فتاوا بسنده کنند و آن چنان نیازی به تبیین و واشکافی مسائل نبود اما امروز به خاطر ارتقای سطح دانش عمومی و کنجکاوی پرسشگران، نیاز به کوشش علمی- پژوهشی با رویکرد تبیینی و تحلیلی می‏باشد. همچنین در گذشته فرهنگ جوامع پایاتر و استوارتر بود و دچار این همه در هم تنیدگی فرهنگی نشده بود ولی اینک در اثر تعامل فرهنگی و فشردگی ارتباطات و التقاط فرهنگی، دقت و دفاع بیشتری برای صیانت از فرهنگ دینی، مورد انتظار است.

کلیدواژه‌ها