جلوه های تمسک به قرآن در سیره‏ی امام رضا علیه السلام در بیان جایگاه امامان معصوم

نویسنده

دانش پژوه سطح سه رشته‏ تاریخ تشیع

چکیده

امام رضاعلیه السلام در طول عمر شریفشان کوشیدند تا جایگاه رفیع امامت و رهبری جامعه، توسط معصومین( را اثبات نمایند، که این موضوع در کلام و گفتار ایشان به طور گسترده‏ به چشم می‏خورد. آن حضرت با استناد به آیات نورانی وحی و استدلال‏های روشن تلاش نمودند تا این مهم را جلوه‏گر و همگان را متوجه این جایگاه الهی نمایند. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی سیره و سخن امام رضاعلیه السلام به مواردی از تمسک ایشان به آیات نورانی قرآن در اثبات و تبیین جایگاه امامت شیعه بپردازیم.