ابن تیمیه؛ مهم‏ترین نظریه ‏پرداز وهابیت

نویسنده

دانش پژوه سطح 3 رشته تاریخ تشیع

چکیده

در حقیقت سر آغاز اندیشه‏ی سلفی‏گری اعتقادی را باید در قرن هفتم و با ظهور ابن تیمیه حنبلی جست‏وجو نمود. گرچه در بعضی ادوار قبل از او، زمزه‏هایی از این تفکر وجود داشته است اما ابداع این مذهب و مسلک و تشخیص حد و مرز آن به دست ابن تیمیه اتفاق افتاد و بعد از او، ابن عبدالوهاب توانست جامه‏ی عمل به اندیشه‏های او بپوشاند. آشفتگی فکری در اندیشه های ابن‏تیمیه، از تعارض‏های فکری وی نشات می‏گرفت. وهابیت امروز همانند تئوریسین‏شان تعقل در متون دینی را کنار گذاشته و با ظاهرگرایی و  سطحی نگری، برداشت‏های غلطی را از آیات و روایات نموده که شاهد دیدگاه‏های فقهی شاذ و مخالف با اجماع علمای اسلام و صدور فتاوای خنده‏آور از اینان می‏باشیم. غرور از حد گذشته‏ ابن تیمیه منجر شد تا به هیچ مذهبی پایبند نباشد و مطرود همه‏ علماء اهل سنت قرار بگیرد و او را کافر و از دین برگشته بخوانند.

کلیدواژه‌ها