واکاوی دلایل عدم شرکت بزرگان شیعه کوفی در قیام کربلا

نویسنده

دانش‏پژوه سطح سه رشته‏ی تاریخ تشیع

چکیده

در نوشته‏ی حاضر، موضوع مهم و پندآموز، دلایل عدم شرکت بزرگان شیعه در کوفه از جمله «سلیمان بن صُرد خزاعی» در قیام کربلا بررسی شده است که در آن ضمن برشمردن احتمالات متصور در این زمینه اعم از عدم شرکت به دلیل عافیت طلبی و دنیادوستی؛ زندانی بودن؛ عدم امکان شرکت در کربلا به دلیل وجود جوّ خفقان و حکومت نظامی درکوفه و بالاخره حصر خانگی، نهایتا به این نتیجه می‏رسیم که کوتاهی و سکوت وخانه نشینی آنان (البته نه به دلیل دنیاطلبی) امری غیرقابل انکاراست.

کلیدواژه‌ها