حجر بن عدی، شهید عذرا

نویسنده

دانش پژوه سطح سه رشته‏ تاریخ تشیع

چکیده

حجر بن عدی یکی از شیعیان صاحب نام و بانفوذ امیرالمؤمنینعلیه السلام است که مبارزه او علیه دستگاه اموی فصلی پر رنگ در تاریخ تشیع است. این رویارویی در زمان امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ادامه یافت و به شهادت او انجامید. او چهره‏ واقعی معاویه و حکومت اموی را فاش و آشکار ساخت به گونه‏ای که حتی افرادی مانند عایشه و... نیز در اعتراض به شهادت حجر، معاویه را مورد سرزنش و شماتت قرار دادند. این مقاله به بررسی زندگانی حجر و نقش او در زمان حکومت امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام پرداخته است.

کلیدواژه‌ها