کارگزاران حکومتی و نظامی امام علی علیه السلام

نویسنده

دانش پژوه سطح دو رشته‏ تاریخ اسلام

چکیده

پس از مرگ خلیفه‏ سوم، مردمی که دستشان از همه جا کوتاه شده بود، به در خانه علیعلیه السلام می‏روند و با اصرار زیاد، امام را بر مسند حکومت می‏نشانند. دوران حکومت امام علیعلیه السلام، با وجود جنگ‏هایی که رخ داد و کارشکنی‏هایی که دشمنان داشتند، از درخشان‏ترین ادوار حکومتی در تاریخ اسلام است.

بدیهی است که هیچ حکومت و نظامی به تنهایی اداره نمی‏شود، آن حضرت نیز عده‏ای را به عنوان کارگزار حکومتی انتخاب و در اداره‏ی حکومت از آنها بهره بردند. در این نوشتار سعی برآن شده که مختصری از زندگانی این کارگزاران بررسی شود.

کلیدواژه‌ها