شخصیت شناسی و عملکرد عمربن عبدالعزیز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 2 گرایش تاریخ اسلام ، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

10.22081/iqiri.2016.66092

چکیده

برای تاریخنگارانی که در مورد خلفای اموی می‏نگارند شخصیت عمر بن عبدالعزیز از ویژگی‏های برجسته‏ای برخوردار است که آن‏ها را به دو گروه مثبت و منفی اندیش تقسیم می‏کند و این به خاطر رفتارهای متفاوت عمر با دیگر خلفا بوده است. با وجود اینکه نمی‏توان از غصب خلافت توسط او به عنوان یک نقطه تاریک در زندگی او چشم پوشی کرد اما مدح برخی از ویژگی‏ها و اقدامات او حتی از جانب اهل‏بیت( می‏تواند از امتیازات وی دانسته شود. این تحقیق سعی دارد با تکیه بر منابع تاریخی و تراجم با رویکرد توصیفی- تحلیلی، شخصیت فردی و اجتماعی، همچنین عملکرد و اقدامات وی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد

کلیدواژه‌ها