فنون و تکنیک های روش تحقیق و پژوهش ( پایان نامه و مقاله نویسی )

نوع مقاله : پژوهشی

10.22081/iqiri.2016.66380

چکیده

بسیاری از دانشجویان و طالبان علم پس از سال‏ ها کوشش و تلاش علمی، نیازمند ارائه‏ ی اطلاعات و اندوخته‏ ی علمی خود به‏ عنوان تکلیف پژوهشی (پایان ‏نامه) می ‏باشند و یا مشتاقِ توضیح اندوخته‏ های علمی خود و ارائه‏ ی تصویری از واقعیت‏ ها هستند. دانشجویان در فرایندِ آموزش، به پاسخ «سؤال»‏های خود رسیده ‏اند و اکنون درصدد پاسخ‏گویی به «مسئله»‏های جامعه انسانی و علمی خود هستند. آنان وقتی داده‏ ها و اطلاعاتی کسب کردند، در پی تحلیل ‏ها، مقایسه ‏ها و کشف ارتباطات مربوط به آن موضوع، می ‏باشند. چگونگی سامان دادن به شکل رساله و مقاله، طرح «مسئله»، فرضیه ‏سازی، فنون گردآوری اطلاعات، روش‏های تحلیل اطلاعات و داده‏ ها، نیازمند نوعی فن و مهارت می‏ باشد که در این مقاله آن‏ها مرور و مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها