پرچم و پرچم‌داری در دوره حضرت پیامبر اکرم(ص)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح دو تاریخ اسلام موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66647

چکیده

پرچم یکی از نمادهای اصیل در طول تاریخ است. پرچم؛ نماد وجود یک قبیله، جمع، گروه، جمعیت، کشور و ... است. به‌طور مشخص معلوم نیست که پرچم از چه زمانی مورداستفاده قرارگرفته است اما گفته‌شده است که حضرت ابراهیم (ع) اولین بار برای نجات لوط پیامبر از زندان طاغوت زمان از پرچم استفاده کرده است. قُصَی بن کلاب – جد چهارم پیامبر- پرچمی برای شهر مکه درست کرد و تا چند نسل در میان اولاد او باقی ماند. در زمان پیامبر اسلام (ص) با تشکیل دولت اسلامی و تحرک قبیله‌ها و تشکیل گروه‌های نظامی و ...بار دیگر پرچم و پرچم‌داری رونق گرفت و پیامبر اسلام (ص) برای حکومت مدینه پرچم قرارداد. هم‌زمان با حکومت مدینه، قبایل و گروه‌ها، پرچم داشتند. مهاجران، انصار و قبایل در جنگ‌ها، پرچم جدا داشتند و بهترین، قوی‌ترین و شجاع‌ترین افراد برای پرچم و پرچم‌داری انتخاب می‌شدند. علی (ع)، حمزه، عبیده، مصعب بن عمیر و ... از پرچم‌داران مشهور دوره حضرت پیامبر اکرم (ص) بودند.

کلیدواژه‌ها