تحقیقی پیرامون تعداد أنبیای الهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه رشته تاریخ اهل‌بیت:، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66648

چکیده

در منابع اسلامی شمار انبیاء الهی: متفاوت بیان‌شده است و چهار رقم از تعداد انبیاء: گزارش‌شده است.
عدد مشهور 124000 نفر است که در این مقاله ضمن بررسی اسناد این روایات، نظر مشهور، موردبررسی قرارگرفته و با پذیرش عدد مشهور، به این مسئله که چگونه این تعداد زیاد در فاصله زمانی میان حضرت آدم(ع) تا پیامبر خاتم (صلی‌الله علیه و آله) ظهور یافتند، پاسخ‌داده‌شده است که این خود بیان‌گر اهمیت تبلیغ دین است. اصناف پیامبران ازجمله نکات دیگر این مقاله است که در جای خود به آن پرداخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها