علم‌آموزی و نقش آن در تکامل انسان از منظر امام صادق(ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه، رشته تاریخ اهل بیت:، مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) و طلبه حوزه علمیه قم،

10.22081/iqiri.2018.66656

چکیده

علم‌آموزی با تکامل انسان رابطه مستقیمی دارد؛ به‌گونه‌ای که می‌توان کمال انسان را از این طریق دانست به این صورت که در پرتو فراگیری آموزه‌های علمی، انسان راه صحیح و مطمئنی را برای رسیدن به کمال می‌یابد. در این مقاله تعریف علم و نیز چگونگی فراگیری و نقش علم در تکامل انسان، از منظر امام صادق(ع) بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها