عوامل مؤثر بر رشد عاطفی از تولد تا پایان کودکی اول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه رشته مشاوره اسلامی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2018.66657

چکیده

رشد عاطفی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت کودک در مراحل بعدی زندگی دارد و می‌تواند کمک بزرگی در اجتماعی شدن انسان بنماید. برای پرورش رشد عاطفی باید ضمن رفع موانع، عوامل زمینه‌ساز و تأثیرگذار آن فراهم گردند.
در این مقاله ابتدا به بیان چگونگی دل‌بستگی، مراحل دل‌بستگی و انواع دل‌بستگی پرداخته‌شده است. در ادامه به ارتباط نظریه دل‌بستگی با نظرات دیگری مانند روانکاوی فروید، اریکسون، یادگیری رفتارگرایان و کردارشناسان اشاره‌شده و درنهایت برخی از عوامل مؤثر بر رشد عاطفی بررسی گردیده است. عواملی مانند ویژگی‌های روحی و روانی پدر و مادر و کیفیت رابطه آنان با کودک، ویژگی‌های دینی آنان، حالات چهره و شرایط خانوادگی ازجمله مهم‌ترین مواردی است که نقش تأثیرگذاری در رشد عاطفی کودک ایفاء می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها