بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح سه تاریخ اهل بیت(ع)، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2018.66774

چکیده

«بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان» عنوان مقاله‌ای است که در شماره هفدهم مجله «مطالعات تاریخ اسلام»، چاپ‌شده است. در این مقاله برخی از مشهورات تاریخی زیر سؤال برده شده است. ناصبی بودن متوکل، علوی ستیزی، تخریب و شخم زدن مرقد امام حسین علیه‌السلام، قتل ابن‌سکیت، توهین، تمسخر و جسارت به امیر مؤمنان علی علیه‌السلام و برخی اقدامات دیگر وی، ازجمله مواردی هستند که از سوی نگارندگان آن مقاله موردتردید قرارگرفته است. در این مقاله، ابتدا شخصیت متوکل موردبررسی قرارگرفته و با بیان نظر نویسندگان مقاله، در ادامه این نظر را نقد و بررسی کرده است و سپس به جنایات متوکل علیه شیعیان و علویان با تکیه‌بر مستندات اهل سنت اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها