وراثت و محیط از دیدگاه اسلام و نقش اراده در میان آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح3 رشته مشاوره اسلامی موسسه امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2019.69249

چکیده

انسان تربیت‌پذیر است و استعدادهای درونی­اش در جریان تربیت به فعلیت می­رسد. برخی امور همچون وراثت و محیط خانوادگی و اجتماعی بر روند تربیت انسان، تأثیرگذار هستند.  
اگر چه شرایط منحصر به فرد و درونی شخص، از پذیرش تأثیرات تربیتی وراثت و محیط جلوگیری می­نماید؛ ولی انتخاب همسر، ازدواج، وراثت، هماهنگی والدین، جامعه و حکومت، از عوامل زمینه ساز تربیت به حساب می آیند؛ زیرا انسان برخی از ویژگی های خویش را از طریق وراثت از والدین، هنگام لقاح دریافت می­کند و برخی دیگر از ویژگی­هایش را با تأثیر پذیری از محیط خانواده و جامعه کسب می­نماید.

کلیدواژه‌ها