میزان تأثیرگذاری مزاج در اخلاق و رفتار انسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح 4 رشته تخصصی شیعه شناسی

10.22081/iqiri.2019.69493

چکیده

رفتار انسان‌ها همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی بوده که هر یک از این عوامل، سبب بروز رفتارهایی متفاوت از انسان‌ها می‌شود. در این ‌بین، مزاج انسان‌ها - که مربوط به جسم بشر می‌باشد – یکی از این عوامل می‌باشد. نوشتار حاضر به هدف تبیین این مسئله به شیوه کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و ثابت خواهد کرد که مزاج انسان‌ها تأثیر فراوانی در رفتار آنان گذاشته و اختلاف در مزاج، موجب متفاوت بودن اخلاق انسان‌ها و بروز رفتارهای متفاوت در آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها