زمینه‌های کفر و بت‌پرستی در عصر جاهلیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح3 حوزه علمیه قم

2 دانش پژوه سطح 4 رشته تاریخ و سیره پیامبر اعظم (ص)

10.22081/iqiri.2020.71536

چکیده

شرک و بت‌پرستی در بین بشر همواره بوده است و یکی از بخش‌های اساسی دعوت انبیاء را دعوت به توحید و نفی شرک و مبارزه با آن تشکیل می‌دهد. این انحراف در جامعه جاهلی اعراب نیز بوده است. شناخت انحرافات و باورهاى دینى ساکنان جزیرة العرب و حجاز، پیش از ظهور اسلام ضرورى و سودمند است. این آگاهى از ادیان و مذاهب عصر جاهلى مى‌تواند خاستگاه انحراف‌ها و ریشه تحریف‌هاى در ادیان الهى را بشناساند. این شناخت به ما کمک مى‌کند تا بدانیم چگونه رسول الله9 توانست با آن انحراف‌هایى دینى مبارزه کند و در اندکى بیش از دو دهه، شرک و بت‌پرستى را در جزیرة العرب ریشه کن نماید. در پژوهش حاضر تلاش بر این است زمینه‌های کفر و بت‌پرستی در عصر جاهلیت به درستی تبیین گردد، تا برای همگام مشخص گردد که اسلام در چه زمینه‌ای توانست رخ نمایاند و زمینه‌های شرک و بت‌پرستی را به کلی بر طرف نماید.

کلیدواژه‌ها