بررسی رذائل اخلاق فردی و راهکار مقابله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سوم رشته شیعه‌شناسی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع)

10.22081/iqiri.2020.71549

چکیده

در این تحقیق به بررسی رذایل اخلاقی پرداخته شده است که این رذایل شامل فصل‌هایی از جمله: خودفراموشی، دنیاگرایی، پیروی از هوای نفس، عجب و کبر، تعصب، پیروی از ظن و گمان و سستی و تنبلی می‌باشد. یکی از راه‌های درمان این رذایل توجه به پیامدهای سوء معنوی و مادی، فردی و اجتماعی، آن است. در این تحقیق طرق درمان این رذایل بیان شده است. هدف از نوشتن این مطالب کمک برای رسیدن افراد به قرب الهی و شناخت رذایل در وجود خود و پاک‌سازی آنها و همچنین حل مشکلات و مسائل اخلاقی آنها است.

کلیدواژه‌ها