بررسی خصوصیات و ویژگی‌های کلامی مدرسه حله و علمای طراز اول آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته شیعه‌شناسی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع).

10.22081/iqiri.2020.71552

چکیده

تاریخ کلام امامیه در مسیر رشد و پیشرفت خود مدارس و مکاتبی را پشت سر نهاده است که هر کدام با روشی خاص، نقش تحول آفرینی در بالندگی اندیشه‌های کلامی آن داشته اند. در دو مدرسه نخستین مدینه و کوفه، همه باورها و‌‌ بن‌مایه‌های اعتقادی شیعه، تبیین و تدوین یافت. بعدها در مدرسه قم و بغداد، میراث پیشین را با دو رویکرد متفاوت مدون کردند و به نسل‌های بعدی انتقال دادند. بعد از افول مدرسه قم و بغداد، مهم‌‌ترین مدرسه‌ای که از لحاظ جامعیت، تنوع، نوآوری و متمایز بودن آن در اندیشه‌های کلامی سرآمد مدارس دیگر امامیه شد، مدرسه یا حوزه حله بود.

کلیدواژه‌ها