آثار تربیت دینی در خانواده در حوزه رفتاری از منظر قرآن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حوزه و جامعه المصطفی العالمیه.

2 طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم

10.22081/iqiri.2020.71553

چکیده

از مهم‌ترین حوزه‌هایی که تربیت دینی در آن تاثیرگذار است، حوزه رفتارها است؛ اعضاء خانواده با رعایت وظایفی که نسبت به یک‌دیگر دارند جلوی بسیاری از مشکلات را می‎گیرند. این مقاله با هدف تبیینِ آثار تربیت دینی در خانواده در عرصه‌ رفتاری با رویکرد قرآنی تدوین شده است برای این منظور با روش تحلیلی-توصیفی نظر اندیشمندان و مفسّران اسلامی درباره وظایف اعضاء خانواده نسبت به یک‌دیگر و تاثیر آن، بررسی و تحلیل گردید.
دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد که رعایت وظایف در قرآن کریم اهمیت فراوانی داشته و عبارتند از: تحکیم خانواده، رسیدن خانواده به آرامش، جلوگیری از فحشا و ناهنجاری‌ در خانواده، صبر در انجام وظایف بین فرزندان. البته در نگاه کلّی، خانواده دینی نگاهی خدامحور به هستی داشته و امیال و هواهای انسان، محور نیست بلکه آنچه به روابط خانوادگی هویت می‎بخشد، قوانینی است که خداوند به مثابه قواعد رفتاری زن، مرد و فرزندان در خانواده بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها